Server Asus TS100-E9-PI4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 300W, No OS

Server Asus TS100-E9-PI4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 300W, No OS

Adauga in cos
193117ron
Stoc furnizori: 1

Server Asus RS100-E9-PI2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 250W, No OS

Server Asus RS100-E9-PI2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
214276ron
Stoc furnizori: 2

Server Dell PowerEdge T30, Intel Xeon E3-1225 v5, RAM 8GB, HDD 1TB, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T30, Intel Xeon E3-1225 v5, RAM 8GB, HDD 1TB, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
215212ron
Stoc: Intreaba

Server Asus RS100-E9-PI2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 250W, No OS

Server Asus RS100-E9-PI2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
231194ron
Stoc: Intreaba
pret special

Server Dell PowerEdge T30, Intel Xeon E3-1225 v5, RAM 8GB, HDD 1TB, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T30, Intel Xeon E3-1225 v5, RAM 8GB, HDD 1TB, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
239900ron
Stoc magazin: 5

Server Asus TS100 E9-M58, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel C232, PSU 300W, No OS

Server Asus TS100 E9-M58, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, Intel C232, PSU 300W, No OS

Adauga in cos
271447ron
Stoc furnizori: 2

Server Fujitsu Primergy TX1310 M3, Intel Xeon E3-1225 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, Intel C236, PSU 250W, No OS

Server Fujitsu Primergy TX1310 M3, Intel Xeon E3-1225 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, Intel C236, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
290626ron
Stoc furnizori: 26

Server Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, Intel Xeon E3-1220v3, RAM 4GB, no HDD, no OS

Server Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, Intel Xeon E3-1220v3, RAM 4GB, no HDD, no OS

Adauga in cos
324680ron
Stoc: Intreaba

Server Asus RS200-E9-PS2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 250W, No OS

Server Asus RS200-E9-PS2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
326392ron
Stoc furnizori: 2

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, S130, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, S130, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
349047ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
366946ron
Stoc furnizori: 2

Server Asus RS300-E9-PS4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 400W, No OS

Server Asus RS300-E9-PS4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 400W, No OS

Adauga in cos
380791ron
Stoc: Intreaba

Server HP ProLiant DL60 Gen9, Intel Xeon E5-2609 v3, RAM 8GB, no HDD, Smart Array B140i, PSU 550W, No OS

Server HP ProLiant DL60 Gen9, Intel Xeon E5-2609 v3, RAM 8GB, no HDD, Smart Array B140i, PSU 550W, No OS

Adauga in cos
396961ron
Stoc: Intreaba

Server Asus RS300-E9-RS4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 2 x 450W, No OS

Server Asus RS300-E9-RS4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 2 x 450W, No OS

Adauga in cos
402005ron
Stoc furnizori: 2

Server Asus TS100 E9-M58, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, Intel C232, PSU 300W, No OS

Server Asus TS100 E9-M58, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, Intel C232, PSU 300W, No OS

Adauga in cos
405268ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
407071ron
Stoc furnizori: 2

Server HP ProLiant ML110 Gen9, Intel Xeon E5-2603 v3, RAM 4GB, no HDD, Smart Array B140i, PSU 350W, No OS

Server HP ProLiant ML110 Gen9, Intel Xeon E5-2603 v3, RAM 4GB, no HDD, Smart Array B140i, PSU 350W, No OS

Adauga in cos
412357ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T140, Intel Xeon E-2124, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 365W, No OS

Server Dell PowerEdge T140, Intel Xeon E-2124, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 365W, No OS

Adauga in cos
416021ron
Stoc furnizori: 5

Server Fujitsu Primergy TX1310 M3, Intel Xeon E3-1225 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, Intel C236, PSU 250W, Windows Server ROK Essentials 2019

Server Fujitsu Primergy TX1310 M3, Intel Xeon E3-1225 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, Intel C236, PSU 250W, Windows Server ROK Essentials 2019

Adauga in cos
427677ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, HDD 2 x 1TB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, HDD 2 x 1TB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
427931ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
429116ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1240 v6, RAM 8GB, HDD 2 x 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1240 v6, RAM 8GB, HDD 2 x 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
446430ron
Stoc: Intreaba

Server HP ProLiant ML110 Gen9, Intel Xeon E5-2603 v4, RAM 8GB, No HDD, Smart Array B140i, PSU 350W, No OS

Server HP ProLiant ML110 Gen9, Intel Xeon E5-2603 v4, RAM 8GB, No HDD, Smart Array B140i, PSU 350W, No OS

Adauga in cos
466749ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
471342ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
474575ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC S130, PSU 350W, No OS

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC S130, PSU 350W, No OS

Adauga in cos
475668ron
Stoc: Intreaba

Server Intel LSVRP4304ES6XX1, Intel Xeon E3-1230 v5, RAM 16GB, SSD 120GB, RAID RSTe/RAID ESRT2, PSU 365W, No OS

Server Intel LSVRP4304ES6XX1, Intel Xeon E3-1230 v5, RAM 16GB, SSD 120GB, RAID RSTe/RAID ESRT2, PSU 365W, No OS

Adauga in cos
475882ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
482515ron
Stoc furnizori: 2

Server Asus RS300-E9-RS4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 2 x 450W, No OS

Server Asus RS300-E9-RS4, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C232, PSU 2 x 450W, No OS

Adauga in cos
505909ron
Stoc furnizori: 1

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 2TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
507724ron
Stoc furnizori: 1

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Server Dell PowerEdge T130, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 290W, No OS

Adauga in cos
513115ron
Stoc: Intreaba

Server HP ProLiant DL120 Gen9, Intel Xeon E5-2630 v3, RAM 8GB, no HDD, HP H240 Smart HBA, PSU 550W, No OS

Server HP ProLiant DL120 Gen9, Intel Xeon E5-2630 v3, RAM 8GB, no HDD, HP H240 Smart HBA, PSU 550W, No OS

Adauga in cos
520583ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, No HDD, PERC H330, PSU 250W, No OS

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, No HDD, PERC H330, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
524296ron
Stoc furnizori: 5

Server Fujitsu Primergy RX1330 M3, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, No OS, 450W

Server Fujitsu Primergy RX1330 M3, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2x 1TB, No OS, 450W

Adauga in cos
524524ron
Stoc: Intreaba

Server Intel R1304EP2SHFN, No CPU, No RAM, No HDD, RAID RSTe, PSU 600W, No OS

Server Intel R1304EP2SHFN, No CPU, No RAM, No HDD, RAID RSTe, PSU 600W, No OS

Adauga in cos
535211ron
Stoc: Intreaba

Server Fujitsu Primergy RX1330 M3, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, No HDD, Intel C236, PSU 450W, Windows Server ROK Essentials 2019

Server Fujitsu Primergy RX1330 M3, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, No HDD, Intel C236, PSU 450W, Windows Server ROK Essentials 2019

Adauga in cos
537202ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
537536ron
Stoc furnizori: 5

Server Fujitsu Primergy RX1330 M3, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2 x 1TB, Intel C236, PSU 450W, No OS

Server Fujitsu Primergy RX1330 M3, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 2 x 1TB, Intel C236, PSU 450W, No OS

Adauga in cos
538768ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
546395ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 495W, No OS

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 495W, No OS

Adauga in cos
550913ron
Stoc furnizori: 6

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 495W, No OS

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 8GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 495W, No OS

Adauga in cos
574021ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC S130, PSU 250W, No OS

Server Dell PowerEdge R230, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC S130, PSU 250W, No OS

Adauga in cos
581227ron
Stoc: Intreaba

Server Intel R1304WT2GSR, No CPU, No RAM, No HDD, RAID RSTe, PSU 750W, No OS

Server Intel R1304WT2GSR, No CPU, No RAM, No HDD, RAID RSTe, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
584086ron
Stoc: Intreaba

Server Intel LR1304SPCFG1R, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, No HDD, RAID RSTe/RAID ESRT2, PSU 2x 450W, No OS

Server Intel LR1304SPCFG1R, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, No HDD, RAID RSTe/RAID ESRT2, PSU 2x 450W, No OS

Adauga in cos
598249ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 350W, No OS

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 350W, No OS

Adauga in cos
600874ron
Stoc: Intreaba

Server HP ProLiant ML30 Gen9, Intel Xeon E3-1240 v5, RAM 8GB, no HDD, Smart Array B140i, PSU 460W, No OS

Server HP ProLiant ML30 Gen9, Intel Xeon E3-1240 v5, RAM 8GB, no HDD, Smart Array B140i, PSU 460W, No OS

Adauga in cos
601499ron
Stoc: Intreaba

Server Lenovo ThinkServer TS460, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, no HDD, RAID 520i, PSU 2x 450W, Free Dos

Server Lenovo ThinkServer TS460, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, no HDD, RAID 520i, PSU 2x 450W, Free Dos

Adauga in cos
629974ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2 x 350W, No OS

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1220 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2 x 350W, No OS

Adauga in cos
644015ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2 x 350W, No OS

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2 x 350W, No OS

Adauga in cos
649713ron
Stoc: Intreaba

Server Lenovo ThinkSystem ST250, Intel Xeon E-2124G, RAM 16GB, No HDD, RAID RSTe, PSU 550W, No OS

Server Lenovo ThinkSystem ST250, Intel Xeon E-2124G, RAM 16GB, No HDD, RAID RSTe, PSU 550W, No OS

Adauga in cos
654087ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T140, Intel Xeon E-2134, RAM 16GB, HDD 2x 4TB, PERC H330, PSU 365W, No OS

Server Dell PowerEdge T140, Intel Xeon E-2134, RAM 16GB, HDD 2x 4TB, PERC H330, PSU 365W, No OS

Adauga in cos
681751ron
Stoc furnizori: 2

Server Dell PowerEdge R340, Intel Xeon E-2124, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2x 350W, No OS

Server Dell PowerEdge R340, Intel Xeon E-2124, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2x 350W, No OS

Adauga in cos
689564ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 300GB, PERC H730, PSU 495W, No OS

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 300GB, PERC H730, PSU 495W, No OS

Adauga in cos
703850ron
Stoc furnizori: 3

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2 x 495W, No OS

Server Dell PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2 x 495W, No OS

Adauga in cos
713149ron
Stoc: Intreaba

Server Asus RS520-E9-RS8, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C621, PSU 2 x 800W, No OS

Server Asus RS520-E9-RS8, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C621, PSU 2 x 800W, No OS

Adauga in cos
722361ron
Stoc furnizori: 1

Server Asus RS520-E8-RS8 V2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C612, PSU 2 x 770W, No OS

Server Asus RS520-E8-RS8 V2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C612, PSU 2 x 770W, No OS

Adauga in cos
756142ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 300GB, PERC H330, PSU 2 x 350W, No OS

Server Dell PowerEdge R330, Intel Xeon E3-1230 v6, RAM 8GB, HDD 300GB, PERC H330, PSU 2 x 350W, No OS

Adauga in cos
757994ron
Stoc furnizori: 1

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
770355ron
Stoc furnizori: 6

Server Dell PowerEdge R340, Intel Xeon E-2134, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R340, Intel Xeon E-2134, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Adauga in cos
773117ron
Stoc furnizori: 4

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Adauga in cos
826696ron
Stoc: Intreaba

Server Asus TS700-E8-RS8 V2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C612, PSU 2 x 800W, No OS

Server Asus TS700-E8-RS8 V2, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C612, PSU 2 x 800W, No OS

Adauga in cos
826858ron
Stoc: Intreaba

Server PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1270 v6, RAM 8GB, SSD 200GB, PERC H330, PSU 2x 495W, No OS

Server PowerEdge T330, Intel Xeon E3-1270 v6, RAM 8GB, SSD 200GB, PERC H330, PSU 2x 495W, No OS

Adauga in cos
828157ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730, PSU 2 x 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730, PSU 2 x 550W, No OS

Adauga in cos
837929ron
Stoc furnizori: 2

Server Lenovo ThinkSystem SR650, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, Embedded, PSU 750W, No OS

Server Lenovo ThinkSystem SR650, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, Embedded, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
880444ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H330, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H330, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
901707ron
Stoc furnizori: 9

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
950030ron
Stoc furnizori: 4

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 1TB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Adauga in cos
962396ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
969295ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge R640, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R640, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
1018490ron
Stoc furnizori: 2

Server Fujitsu RX2520 M4, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, PRAID EP420i, PSU 450W, No OS

Server Fujitsu RX2520 M4, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, PRAID EP420i, PSU 450W, No OS

Adauga in cos
1020285ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 550W, No OS

Adauga in cos
1028520ron
Stoc furnizori: 5

Server Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1, Intel Xeon E5-2620v3, RAM 16GB, no HDD, PSU 450W

Server Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1, Intel Xeon E5-2620v3, RAM 16GB, no HDD, PSU 450W

Adauga in cos
1056685ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 550W, No OS

Adauga in cos
1065721ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Server Dell PowerEdge R440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H330, PSU 2x 550W, No OS

Adauga in cos
1084607ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T630, Intel Xeon E5-2620 v4, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T630, Intel Xeon E5-2620 v4, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
1102763ron
Stoc furnizori: 4

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1110331ron
Stoc furnizori: 2

Server Dell PowerEdge R630, Intel Xeon E5-2620 v3, RAM 16GB, No HDD, PERC H730, PSU 1100W, No OS

Server Dell PowerEdge R630, Intel Xeon E5-2620 v3, RAM 16GB, No HDD, PERC H730, PSU 1100W, No OS

Adauga in cos
1110352ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
1115446ron
Stoc furnizori: 3

Server Dell PowerEdge T630, Intel Xeon E5-2620 v4, RAM 16GB, No HDD, PERC H730, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge T630, Intel Xeon E5-2620 v4, RAM 16GB, No HDD, PERC H730, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1125234ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R630, Intel Xeon E5-2609 v4, RAM 16GB, HDD 300GB, PERC H730, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R630, Intel Xeon E5-2609 v4, RAM 16GB, HDD 300GB, PERC H730, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
1158393ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
1193119ron
Stoc furnizori: 3

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 600GB, PERC H730P, PSU 750W, No OS

Adauga in cos
1208261ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge R730, Intel Xeon E5-2620 v4, RAM 16GB, HDD 300GB, PERC H730, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R730, Intel Xeon E5-2620 v4, RAM 16GB, HDD 300GB, PERC H730, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1262404ron
Stoc furnizori: 5

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1277886ron
Stoc: Intreaba

Server HP ProLiant ML350 Gen9, Intel Xeon E5-2609 v4, RAM 8GB, No HDD, Smart Array B140i, PSU 500W, No OS

Server HP ProLiant ML350 Gen9, Intel Xeon E5-2609 v4, RAM 8GB, No HDD, Smart Array B140i, PSU 500W, No OS

Adauga in cos
1313289ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, SSD 120GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1322796ron
Stoc: Intreaba

Server Fujitsu RX2520 M4, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, PRAID EP420i, PSU 450W, Windows Server ROK Standard 16Core 2019

Server Fujitsu RX2520 M4, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, PRAID EP420i, PSU 450W, Windows Server ROK Standard 16Core 2019

Adauga in cos
1327093ron
Stoc: Intreaba

Server Lenovo ThinkSystem SR650, Intel Xeon Silver 4114, RAM 32GB, No HDD, RAID 930-8i, PSU 2x 750W, No OS

Server Lenovo ThinkSystem SR650, Intel Xeon Silver 4114, RAM 32GB, No HDD, RAID 930-8i, PSU 2x 750W, No OS

Adauga in cos
1349121ron
Stoc: Intreaba

Server Asus RS720-E8-RS24-ECP, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C612, No PSU, No OS

Server Asus RS720-E8-RS24-ECP, No CPU, No RAM, No HDD, Intel C612, No PSU, No OS

Adauga in cos
1354527ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4114, RAM 16GB, SSD 240GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, Intel Xeon Silver 4114, RAM 16GB, SSD 240GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1482839ron
Stoc: Intreaba

Server Lenovo x3550 M5, Intel Xeon E5-2630 v3, RAM 8GB, HDD 2x 300GB, RAID M5210, PSU 2x 550W, No OS

Server Lenovo x3550 M5, Intel Xeon E5-2630 v3, RAM 8GB, HDD 2x 300GB, RAID M5210, PSU 2x 550W, No OS

Adauga in cos
1526780ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R740XD, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 3 x 300GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Server Dell PowerEdge R740XD, Intel Xeon Silver 4110, RAM 16GB, HDD 3 x 300GB, PERC H730P, PSU 2 x 750W, No OS

Adauga in cos
1650090ron
Stoc furnizori: 2

Server HP ProLiant ML350 Gen9, 2x Intel Xeon E5-2630 v4, RAM 32GB, No HDD, HP Smart Array P440, PSU 2x 800W, No OS

Server HP ProLiant ML350 Gen9, 2x Intel Xeon E5-2630 v4, RAM 32GB, No HDD, HP Smart Array P440, PSU 2x 800W, No OS

Adauga in cos
2243705ron
Stoc: Intreaba

Server HP ProLiant ML350 Gen9, 2x Intel Xeon E5-2650 v4, RAM 32GB, No HDD, HP Smart Array P440, PSU 2x 800W, No OS

Server HP ProLiant ML350 Gen9, 2x Intel Xeon E5-2650 v4, RAM 32GB, No HDD, HP Smart Array P440, PSU 2x 800W, No OS

Adauga in cos
2666037ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge M630, Intel Xeon E5-2650 v4, RAM 128GB, HDD 2 x 300GB, PERC H330, No PSU, No OS

Server Dell PowerEdge M630, Intel Xeon E5-2650 v4, RAM 128GB, HDD 2 x 300GB, PERC H330, No PSU, No OS

Adauga in cos
3302231ron
Stoc: Intreaba

Server Dell PowerEdge R740, 2x Intel Xeon Gold 6140, RAM 64GB, HDD 4x 1.2TB, PERC H730P, PSU 2x 1100W, No OS

Server Dell PowerEdge R740, 2x Intel Xeon Gold 6140, RAM 64GB, HDD 4x 1.2TB, PERC H730P, PSU 2x 1100W, No OS

Adauga in cos
4417068ron
Stoc: Intreaba
Produse gasite:96